FörsäkringMedlemmar som redan tecknat Skandia Livförsäkring före 2019-04-01 har kvar de gamla villkoren, bland annat att försäkringen är livslång. Medlemmar som tecknar försäkring from 2019-04-10 har de villkor som framgår av länken.