Föreningen

Den 15 september 1977 bildades vår förening av nio modiga pensionärer och fick under året 20 medlemmar.
I dag har antalet seniorer ökat. Nu i augusti 2021 närmar vi oss nästan 900 medlemmar i föreningen.

SPF Seniorerna Vallentuna

 • är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som på olika sätt vill stödja kommunens äldre
  invånare. Navet i vår förening är styrelsen och övriga befattningshavare. Styrelsen har 11 ledamöter,
  valda på två år, förutom ordförande som väljs på ett år. Årsmöte hålls i februari månad.
 • har fokus på trygghet, inflytande och livskvalitet för seniorerna.
  Prioriterade frågor att driva är:
  – äldres ekonomi
  – hälsa och omsorg
  – boende och rätt att arbeta
  – motverka ofrivillig ensamhet
 • för tillsammans med övriga pensionärsorganisationer de äldres talan i KPR (Kommunala Pensionärsrådet)
  och andra kommunala förvaltningar i frågor som berör seniorer. Rådet är rådgivande organ under
  Kommunstyrelsen.
 • har ett rikt programutbud, inte minst på våra månadsmöten, där vi förutom information bjuder på omväxlande
  underhållning. Resor, teaterbesök mm bidrar till nya kontakter och vänner. Gemenskap och trivsel är det
  vanligaste svaret från våra medlemmar på frågan varför man är medlem i vår förening.
 • anordnar många aktiviteter som bridge, bowling och boule. I samarbete med Korpen anordnas lättgymnastik.
 • SPF Seniorerna Vallentuna samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i fråga om kurser och studiecirklar
  t.ex. bokcirklar.
 • deltar i Träffpunktens olika aktiviteter. Träffpunkten är kommunens samlingspunkt för många äldre.