Styrelse och funktionärer 2023

Styrelse och övriga funktionärer 2023

På grund av risken för spam har vi här ersatt @ med (at) vid alla e-mailadresser.
Om man vill använda sig av e-mailadressen, måste man därför ändra  tillbaka från (at) till @.

Styrelsen
Gunnel Orselius-Dahl, ordförande
070 511 90 65
gunnel.orselius.dahl(at)telia.com

Gerd Hansson, v. ordf, sekreterare
076 194 56 83
gerd.m.hansson2(at)gmail.com

Jonas Persson, kassör
08-511 788 91, 070 838 40 08
jonasp61(at)gmail.com

Disa Blomqvist
073 631 97 33
disabt(at)hotmail.com

Ann-Marie Glandin
073 259 43 78
am.glandin(at)gmail.com

Ulla Johansson
070 769 48 45
ulla.wiby1(at)gmail.com

Jan Uno Lange
070 524 73 75
januno2(at)gmail.com

Inger Hensvold
070 73 13 666
inger.hensvold(at)gmail.com

Leif Andersson
070 519 63 64
andersson.leif.martin(at)gmail.com

Helena Fremnell
070 215 46 33
helena.fremnell(at)gmail.com

Revisorer
Sven Arvidsson
08-511 785 57
svempa.arvidsson(at)gmail.com
Hans Bergström
08-511 725 76
hansgbergstrom(at)icloud.com

Valberedning
Liselotte Lindbergh
073 389 29 64
lindbergh_liselotte(at)hotmail.com
Birgit Göransson
Christina Olsson

Representanter i KPR (Kommunala pensionärsrådet)
Gunnel Orselius-Dahl
070 511 90 65
Gerd Hansson
070 510 15 36
Inger Hensvold, ers
070 73 13 666
Leif Andersson, ers
070 519 63 64

Medlemssekreterare
Jan Uno Lange
070 524 73 75
januno2(at)gmail.com

Rekryteringsansvarig
Leif Andersson
070 519 63 64
andersson.leif.martin(at)gmail.com

Friskvård
Rita Häggström
076 310 40 16
rita.haggstrom(at)gmail.com

Program månadsmöten
Gunnel Orselius-Dahl
070 511 90 65
Jan Uno Lange
070 524 73 75
Inger Hensvold
070 73 13 666

Trivselgrupp
Disa Blomqvist
073 631 97 33
disabt(at)hotmail.com

Informationsansvarig
Ann-Marie Glandin
073 259 43 78
am.glandin(at)gmail.com

Kultur, resor och utflykter
Disa Blomqvist
073 631 97 33
disabt(at)hotmail.com
Gerd Hansson, v. ordf, sekreterare
076 194 56 83
gerd.m.hansson2(at)gmail.com
Ulla Johansson
070 769 48 45
ulla.wiby1(at)gmail.com

Träffpunkten
Mona Beck Andersson
070 310 61 16
beckandersson(at)gmail.com

Klubbmästare
Disa Blomqvist
073 631 97 33
disabt(at)hotmail.com

Trafiksäkerhet
Leif Andersson
070 519 63 64

Arkiv
Ulla Johansson
070 769 48 45

Sommar- och Vinterprogram
Jan Uno Lange, ansvarig
070 524 73 75
Gunnel Orselius-Dahl
070 511 90 65
Inger Hensvold
070 73 13 666

Hemsida spfvallentuna.se
Ann-Marie Glandin
073 259 43 78

Kontaktperson för ”Senior i Vallentuna”
Helena Fremnell
070 215 46 33
helena.fremnell(at)gmail.com
Gunnel Orselius-Dahl
070 511 90 65

Representanter i Samverkan Nordost
Gunnel Orselius-Dahl
070 511 90 65
Gerd Hansson
070 510 15 36