Styrelse och funktionärer 2024

Styrelse och övriga funktionärer 2024

På grund av risken för spam har vi här ersatt @ med (at) vid alla e-mailadresser.
Om man vill använda sig av e-mailadressen, måste man därför ändra  tillbaka från (at) till @.

Styrelsen
Gunnel Orselius-Dahl, ordförande
070 511 90 65
gunnel.orselius.dahl(at)telia.com

Gerd Hansson, v. ordf, sekreterare
076 194 56 83
gerd.m.hansson2(at)gmail.com

Jonas Persson, kassör
08-511 788 91, 070 838 40 08
jonasp61(at)gmail.com

Disa Blomqvist
073 631 97 33
disabt(at)hotmail.com

Ann-Marie Glandin
073 259 43 78
am.glandin(at)gmail.com

Ulla Johansson
070 769 48 45
ulla.wiby1(at)gmail.com

Jan Uno Lange
070 524 73 75
januno2(at)gmail.com

Inger Hensvold
070 73 13 666
inger.hensvold(at)gmail.com

Leif Andersson
070 519 63 64
andersson.leif.martin(at)gmail.com

Monica Emilsson
070078901022
memilsson1(at)
gmail.com

Margareta Fehlberg
072 450 70 87
margareta903(at)gmail.com

Revisorer
Hans Bergström
08-511 725 76
hansgbergstrom(at)icloud.com

Gun-Britt Sandström
073 823 49 21
gb(at)johansandstrom.se

Valberedning
Liselotte Lindbergh
073 389 29 64
lindbergh_liselotte(at)hotmail.com

Christina Olsson
070 442 06 90

Representanter i KPR (Kommunala pensionärsrådet)
Gunnel Orselius-Dahl 070-511 90 65
Inger Hensvold 070-731 36 66
Monica Emilsson (ers) 070-789 10 22
Leif Andersson (ers) 070-519 63 64

Program månadsmöten
Gunnel Orselius-Dahl 070-511 90 65
Inger Hensvold 070-731 36 66
Monica Emilsson 070-789 10 22

Trivselgrupp
Disa Blomqvist 073-631 97 33

Träffpunkten
Mona Beck Andersson 070-310 61 16
beckandersson(at)gmail.com

Klubbmästare
Disa Blomqvist 073-631 97 33

Friskvård
Leif Andersson 070-519 63 64

Webbredaktör
Ann-Marie Glandin 073-259 43 78

Representanter i Samverkan Nordost
Gunnel Orselius-Dahl 070-511 90 65
Gerd Hansson 076-194 56 83
Jan Uno Lange (ers.) 070-524 73 75