Regler för inlägg

Bästa medlem – vi välkomnar personliga bidrag under denna rubrik – Medlemmarnas sida.

För att på bästa sätt publicerar ditt material behöver nedan regler gälla.

Berättigande att göra inlägg
För att Du skall vara berättigad att lämna ett bidrag till vår hemsida krävs ett registrerat medlemskap
– ange medlemsnummer i SPF Seniorerna Vallentuna, som ordinarie medlem eller som Vän-medlem.

Krav på dokument
Vi vill ifrån att du lämnar ditt material i digital form. Det fil-format som du skall använda bör i första hand vara

för texter – text rakt in i en mejl. Det går att skicka inlägg via kontaktsidan.
för bilder – i jpg-format (filändelse .jpg).

Hänsyn till Dataskyddslagen GDPR
Dataskyddlagen är till för att skydda enskilda personers integritet. Av den anledningen bör undvikas att materialet
innehåller sådana uppgifter som gör att enskild person kan identifieras. Identifiering betyder att man i text och/eller
i bild visar så mycket detaljer, eller att det i beskrivet sammanhang gör att en individ kan identifieras. Innehåller materialet
sådana uppgifter publiceras inte inlägget.

Inlägg
Samtliga bidrag skall vara fria från sådant som kan väcka anstöt hos andra.
De skall inte innehålla saker som kan betraktas som trakasserier eller bryta mot svensk lag.
Uppfylls inte dessa krav så kommer bidraget inte att publiceras.
Skicka till webbansvarig@spfvallentuna.se  alternativt via vår kontaktmejl