– alltid en öppen dörr. Välkommen …

Sveriges Pensionärsförening Seniorerna Vallentuna – SPF Seniorerna Vallentuna

Vi pensionärer är värda ett gott och meningsfullt liv!

Ensamheten är idag ett växande problem hos många äldre. Forskare har kommit fram till att gemenskap, skratt och rörelse gör oss friskare och ökar vårt välbefinnande. SPF Seniorerna Vallentuna har tagit till oss det i arbetet för en lyckosam och välkomnande förening.

Den 15 september 1977 bildades vår förening av nio modiga pensionärer och fick under året 20 medlemmar.
I dag har antalet seniorer ökat och vi är nu nästan 1000 medlemmar i föreningen.


SPF Seniorerna Vallentuna

 • är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som på olika sätt vill stödja kommunens äldre invånare. Navet i vår förening är styrelsen och övriga befattningshavare. Styrelsen har 11 ledamöter, valda på två år, förutom ordförande som väljs på ett år. Årsmöte hålls i februari månad.
 • har fokus på trygghet, inflytande och livskvalitet för seniorerna.
  Prioriterade frågor att driva är:
  – äldres ekonomi
  – hälsa och omsorg
  – boende och rätt att arbeta
 • för, tillsammans med övriga pensionärsorganisationer, de äldres talan i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och andra kommunala förvaltningar i frågor som berör seniorer. Rådet är rådgivande organ under Kommunstyrelsen.
 • har ett rikt programutbud, inte minst på våra månadsmöten, där vi förutom information bjuder på omväxlande underhållning. Resor, teaterbesök mm bidrar till nya kontakter och vänner. Gemenskap och trivsel är det vanligaste svaret från våra medlemmar på frågan varför man är medlem i vår förening.
 • anordnar många aktiviteter som bridge, bowling och boule. I samarbete med Korpen anordnas lättgymnastik. SPF Seniorerna Vallentuna samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i fråga om kurser och studiecirklar t.ex. bokcirklar.
 • deltar i Träffpunktens olika aktiviteter. Träffpunkten är kommunens samlingspunkt för många äldre.

Lilian Lundström
Ordförande