Bli medlem

Tillsammans för ett aktivare liv SPF

5 starka skäl att gå med i SPF Seniorena och påverka villkor

  • Ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner
  • Delta i aktiviteter, kurser och resor
  • Stödja arbetet för seniorernas villkor i samhället
  • Dra nytta av centrala och lokala medlemsförmåner
  • 9 nummer av medlemstidningen Senioren (värde 349 kr/år)

Gå vidare för att bli medlem

SPF Seniorerna har idag ca 265 000 medlemmar. Det gör att vi är en stark röst i samhällsdebatten och att vi kan erbjuda en bredd av aktiviteter och arrangemang runt om i landet. Utan medlemmar vore vi ingenting – med dig kan vi bli än starkare och vassare. Gå med idag!

Medlemmar som redan tecknat Skandia Livförsäkring före 2019-04-01 har kvar de gamla villkoren, bland annat att försäkringen är livslång. Medlemmar som tecknar försäkring from 2019-04-10 har de villkor som framgår av länken—->  Skandia Försäkring


Medlemsavgift 2024
280 kr

Kontaktperson
Jan Uno Lange, 0705-24 73 75
januno2(at)gmail.com