Föreningen

Den 15 september 1977 bildades vår förening av nio modiga pensionärer och fick under året 20 medlemmar.
I dag har antalet seniorer ökat.

SPF Seniorerna Vallentuna

 • är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som på olika sätt vill stödja kommunens äldre invånare. Navet i vår förening är styrelsen och övriga befattningshavare. Styrelsen har vanligtvis 11 ledamöter, valda på två år, förutom ordförande som väljs på ett år. Årsmöte hålls i februari månad.
 • har fokus på trygghet, inflytande och livskvalitet för seniorerna.
  Prioriterade frågor att driva är:
  – äldres ekonomi
  – hälsa och omsorg
  – boende och rätt att arbeta
  – motverka ofrivillig ensamhet
 • för tillsammans med övriga pensionärsorganisationer de äldres talan i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och andra kommunala förvaltningar i frågor som berör seniorer. Rådet är rådgivande organ under Kommunstyrelsen.
 • har ett rikt programutbud, inte minst på våra månadsmöten, där vi förutom information bjuder på omväxlande underhållning. Resor, teaterbesök mm bidrar till nya kontakter och vänner. Gemenskap och trivsel är det vanligaste svaret från våra medlemmar på frågan varför man är medlem i vår förening.
 • anordnar många aktiviteter som bridge, bowling och boule. I samarbete med Active gym anordnas lättgymnastik.
 • deltar i Träffpunktens olika aktiviteter. Träffpunkten är kommunens samlingspunkt för många äldre.