Bli Vänmedlem

Är du redan medlem i en annan SPF-förening, kan du även bli Vänmedlem hos oss. Detta ger dig tillgång till samtliga våra aktiviteter, vilka återfinns i vårt programhäfte. Som Vänmedlem betalar du enbart vår lokala förenings medlemsavgift om 70 kr (2024).

Betala in 70 kronor på BG 702-7238 och ange följande uppgifter:

·         För- och efternamn
·         Personnummer
·         Nuvarande SPF Seniorerna, Lokalförening.

Kontaktperson
Jan Uno Lange, 0705-24 73 75
januno2(at)gmail.com