Brev från ordförande

Aprilbrev från ordförande

Ja så fick våren ett bakslag med dagar av riktig vinterkänsla och kaos på vägarna. Men trots det såg man de tåliga lökväxterna titta fram i blötsnön. På Östgötaslätten, där jag bodde som barn på en gård hette det: ”Aprilsnö är fåragö” och jag fick tidigt lära mig hur viktigt vatten är för grödan. Nu hoppas vi på en fin vår där vi njuter av all efterlängtad blomprakt och varmare väder.

För åtta år sedan flyttade min man och jag till Rosengården och gläds varje vår åt den fantastiska mattan av kungsängsliljor som finns i nordvästra hörnet av trädgården. Vill ni uppleva något extra så gå in i området via den privata gångvägen, av oss kallad Antikrundan, från ändhållplatsen för buss 610. Längst upp till vänster mot skogen finns svackan med kungsängsliljorna som blommar i början på maj. De är fridlysta och MAN FÅR VARKEN PLOCKA ELLER GRÄVA UPP DEM! Man kan sedan fortsätta vägen runt och har då gått drygt en kilometer innan man kommer tillbaka till busshållplatsen.

Backsipporna som blommar lite tidigare i naturreservatet uppe vid Kullen, bakom Kvarnbadet, är ett annat fint promenadstråk i Vallentuna. De är precis som kungsängsliljorna fridlysta. Är man ända uppe vid ängen med massor av backsippor så har man också en vacker vy över Vallentunasjön.

Höstens programblad börjar ta form, ni får det i era brevlådor från mitten av maj. Jag hoppas också att ni hittar något roligt som erbjuds i vårens program som förhoppningsvis ger trevliga upplevelser och kanske nya bekantskaper.

I Vallentuna Nya nr 11 är jag intervjuad om vår protest i Kommunala Pensionärsrådet, KPR, mot den planerade flytten av kontaktcenter från Kulturhuset till nya kommunalhuset på andra sidan järnvägen. I tidningen fick jag en chans att förklara varför det är nödvändigt att behålla kontaktcenter i Kulturhuset. Läs artikeln om du inte har gjort det.

Styrelsen i SPF har under hösten 2023 besökt våra fem Särskilda Boenden. En av de viktigaste slutsatser vi har kunnat dra är att vi vill fatta våra egna beslut genom hela livet, och i detta fall, om boendet. Ni kommer att kunna läsa mer om detta i en insändare i Vallentuna Nya som kommer i maj. SPF gör samtidigt en skrivelse till KPR om rätten att välja sitt eget boende inför den kommande äldreplanen i kommunen.

Kommunens äldreplan syftar till en hållbar och långsiktig handlingsplan för äldreomsorgen, och beräknas vara klar i höst. Kommunen har gjort en enkät som de vill att vi ska svara på. Du som har läst i Seniorfokus – bilaga till Vallentuna Nya – i mars kanske redan har svarat på enkäten, men om inte så kommer den per mejl till alla medlemmar endera dagen. Ta tillfället i akt och säg vad du tycker!

Varma hälsningar

Gunnel Orselius-Dahl
Ordförande
SPF Seniorerna Vallentuna

Foto: Helena Fremnell