Bostadstillägg

Information från pensionsmyndigheten om möjlighet att ansöka om bostadstillägg för pensionärer.

Gå in på:https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer.category.ekonomiskt-stod#pm-category-filter-last-card

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer.category.ekonomiskt-stod#pm-category-filter-last-card

och läs om den allmänna informationen från pensionsmyndigheten.

Mer information om bostadstillägget:

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.