Årsmöten

Verksamhetsåret 2023
Protokoll årsmöte 2024-02-28

Dokument inför årsmötet
Förslag dagordning
Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
Valberedningens förslag
Budget 2024

Verksamhetsåret 2022

Protokoll årsmöte 2023-02-22

Dokument inför årsmötet
Förslag dagordning
Verksamhetsberättelse och Resultat- och balansräkning
Valberedningens förslag
Budget 2023

Verksamhetsåret 2021

Protokoll årsmöte 2022-02-16

Dokument inför årsmötet
Förslag dagordning
Verksamhetsberättelse och Resultat- och balansräkning
Budget 2022
Valberedningens förslag

Verksamhetsåret 2020

Protokoll årsmöte 2021-05-26

Dokument inför årsmötet
Förslag dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning 2020
Budget 2021
Valberedningens förslag

Verksamhetsåret 2019

200226 Årsmötesprotokoll

Verksamhetsåret 2018

190227 Årsmötesprotokoll