Träna med Active gym

Fredagar är det STÅ-/STOLGYMPA på Active Gym Centrumpassagen kl 10.30-11.30 500 kr per termin. Ledare Maili, 08-511 800 73